חדר 11.jpg

בית האירוח הראשון

חדר 22.jpg

בית האירוח השני

חדר 33.jpg

חדר האירוח השלישי

חדר 44.jpg

חדר האירוח הרביעי